Tkanie patrilo k bežným manuálnym zručnostiam starších generácií. My sme si to vyskúšali v 7. ročníkoch na predmete Svet práce.

Žiaci tkali na niteľniciach s navlečenými 14-vlnenými vláknami tenké opasky, ozdobné stužky alebo náramky priateľstva.

Niekoľko ukážok našich ručných prác si môžete aj pozrieť. FOTO