Dňa 20. marca sa v SCVČ naši ôsmaci zúčastnili prednášky o separovaní odpadu, na ktorej sa okrem iného dozvedeli od pána starostu Ing. Štefana Vároša, ako je to so separovaním v našej obci a čo všetko to obnáša. Po prezentácii sme sa presunuli na zberný dvor, kde žiakom pán starosta priamo ukázal, ako separovanie odpadu prebieha. FOTO

V 7.B sa nám na hodinách predmetu svet práce podarili takéto pekné kŕmidlá... A všetky prsty zostali neporušené :) Medzi fotkami nájdete aj návod, podľa ktorého si takéto kŕmidlo môžete zhotoviť. FOTO

Tkanie patrilo k bežným manuálnym zručnostiam starších generácií. My sme si to vyskúšali v 7. ročníkoch na predmete Svet práce.

Žiaci tkali na niteľniciach s navlečenými 14-vlnenými vláknami tenké opasky, ozdobné stužky alebo náramky priateľstva.

Niekoľko ukážok našich ručných prác si môžete aj pozrieť. FOTO