Počas celého týždňa piataci usilovne pracovali na vytvorení vlastného komiksu. Na hodinách slovenského jazyka mali vyčlenený časový úsek, počas ktorého v skupinkách vymýšľali zaujímavé komiksové situácie s rôznymi postavičkami. Inšpiráciou im bola učebnica, ale i vlastné postrehy. Práca ich zaujala natoľko, že niekedy tvorili aj cez prestávku. Na konci týždňa vzniklo množstvo krásnych a zaujímavých komiksov. FOTO