Jedným zo spôsobov, ako ukázať žiakom čitateľské možnosti je určite aj návšteva knižnice. Preto sme sa s piatakmi vybrali do tej našej obecnej. Ochotná teta knihovníčka nás privítala aj mimo otváracích hodín a všetko potrebné žiakom vysvetlila. Piataci potom plnili zadané úlohy a zostal im čas aj na prezeranie kníh, ktoré ich zaujali. Ani sme sa nenazdali a čas vymedzený na návštevu rýchlo ubehol. V knižnici sme strávili naozaj príjemné chvíle. FOTO