Počas celého týždňa piataci usilovne pracovali na vytvorení vlastného komiksu. Na hodinách slovenského jazyka mali vyčlenený časový úsek, počas ktorého v skupinkách vymýšľali zaujímavé komiksové situácie s rôznymi postavičkami. Inšpiráciou im bola učebnica, ale i vlastné postrehy. Práca ich zaujala natoľko, že niekedy tvorili aj cez prestávku. Na konci týždňa vzniklo množstvo krásnych a zaujímavých komiksov. FOTO

Výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín – 2. stupeň:

 

II. kategória POÉZIA

1.miesto neudelené

2.miesto Pavol Jakubík  6. A

3.miesto Karolína Majštiníková 5. B

3.miesto Patrik Straský 5. B

 

II. kategória PRÓZA

1.miesto Michaela Bobríková 5.B

2.miesto Jakub Takáč 6. B

3. miesto Mária Kohútová 6. A

3. miesto Samuel Holý 6. A

 

III. kategória POÉZIA

1. miesto Matej Hraboš  8. B

2. miesto Petra Moravíková 7. A

3. miesto Marie Kolaříková

 

III. kategória PRÓZA

1. miesto neudelené

2. miesto Mária Králiková 8. A

3. miesto Adriana Červencová 7. B

3. miesto Martina Rumanová  7. B

 

Víťazom srdečne blahoželáme!   FOTO

Jedným zo spôsobov, ako ukázať žiakom čitateľské možnosti je určite aj návšteva knižnice. Preto sme sa s piatakmi vybrali do tej našej obecnej. Ochotná teta knihovníčka nás privítala aj mimo otváracích hodín a všetko potrebné žiakom vysvetlila. Piataci potom plnili zadané úlohy a zostal im čas aj na prezeranie kníh, ktoré ich zaujali. Ani sme sa nenazdali a čas vymedzený na návštevu rýchlo ubehol. V knižnici sme strávili naozaj príjemné chvíle. FOTO

O šikovnosti žiakov z 8. A nikto nepochybuje. Aj tento raz sa chopili novej výzvy a pri príležitosti 100. výročia od narodenia významnej detskej autorky Márie Ďuríčkovej vyrobili leporelá. Inšpiráciou im bola autorkina najznámejšia kniha Danka a Janka. Podelili si jednotlivé kapitoly, ktoré spracovali do leporelovej podoby, a výsledok si môžete pozrieť sami. FOTO

V piatok 11. októbra sme sa s ôsmakmi vybrali po stopách Ľudovíta Štúra a M. R. Štefánika. Najprv naše kroky viedli do Modry, konkrétne do Múzea Ľudovíta Štúra, kde sme si od pani lektorky vypočuli zaujímavý výklad a žiaci sa nedali zahanbiť ani svojimi doterajšími vedomosťami o Ľ. Štúrovi. Potom sme sa presunuli na miestny cintorín, kde je Štúr pochovaný. Keďže počasie ponúklo pravé babie leto,  mali sme ideálne podmienky, aby sme si vychutnali krásny výhľad z Bradla M. R. Štefánika. FOTO

V okresnom kole, ktoré sa konalo 19. marca v CVČ v Bytči, sa podarilo našej žiačke Majke Kohútovej z 5. A získať veľmi pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

Žiaci zo 7. A ukázali svoju šikovnosť a niekoľko dní sa venovali projektu pri príležitosti 170. výročia narodenia nášho významného slovenského velikána Pavla Országha Hviezdoslava. Pracovali v skupinách, ale i jednotlivo. No a výsledok sa nachádza vo vestibule našej školy. Bannery budú neskôr rozmiestnené po jednotlivých poschodiach. FOTO

12. marca sa konalo školské kolo recitačnej súťaže, z ktorého vzišli títo víťazi:

 

II. kategória Poézia                                                        Próza

1. neudelené                                                              1. Majka Kohútová, 5.A

2. Peťka Moravíková, 6.A                                            2. Jakub Takáč, 5. B

3.Simonka Hívešová, 6.A                                             3.Maťka Rumanová, 6.B

   Paľko Jakubík, 5.B

 

III. kategória Poézia                                                       Próza

1. Damián Popelka, 8.B                                                1. Nika Bezáková, 8.B

2. Ján Kuciak, 8.B                                                         2. neudelené

3. Janka Várošová, 8.B                                                  3. neudelené

 

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole.  FOTO

Žiaci 7. A mali možnosť vyskúšať si, aké je to prednášať slávnostný príhovor. Že sa tejto úlohy zhostili bravúrne, svedčí aj fakt, že mnohí prišli slávnostne oblečení. Našli sa dokonca aj takí, ktorí svoj príhovor hovorili spamäti. Nuž, čo dodať. Sú naozaj veľmi šikovní. FOTO

V stredu 24. októbra sa hodiny slovenského jazyka niesli v trošku inom duchu. Pri príležitosti medzinárodného dňa školských knižníc totiž siedmaci a deviataci pripravili pre malých spolužiakov zaujímavú vyučovaciu hodinu. Hneď ráno tretiakov navštívila Pippi Dlhá Pančucha, aby im porozprávala niečo o sebe. Potom siedmaci prečítali jednu kapitolu z rovnomennej knihy a tretiaci sa pustili do vypĺňania pracovného listu, pri ktorom im väčší žiaci, samozrejme, pomohli. Ďalšiu hodinu mali na starosti deviataci, ktorí malým prváčikom prečítali úryvky z knihy Čo si hračky rozprávali. Aj tu sa nečakane zjavila Pippi, s ktorou sa malí prváci rýchlo skamarátili. Na záver si každý prváčik vymaľoval na papieri hračku z prečítanej knižky. Ako poslední sa realizovali šiestaci. Tí najprv súťažili v duchu hry „Milujeme knihy“ a na záver vypĺňali kvíz o knižniciach. Všetci malí účastníci si na pamiatku odniesli záložky do knihy, ktoré im vyrobili starší žiaci. FOTO

4. októbra sme sa s našimi žiakmi vybrali na literárnu exkurziu do Dolného Kubína a Jasenovej. Najskôr sme navštívili Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava, kde nám nám teta lektorka detailne predstavila život nášho významného spisovateľa. Aby sa žiaci nenudili, dostali aj pracovný list, ktorý si počas prednášky vypĺňali. Po obohacujúcich informáciách sme si chvíľu vychutnali príjemné jesenné počasie na námestí v Dolnom Kubíne a potom sme sa pobrali do Jasenovej. Tu na nás už čakala ďalšia teta lektorka, od ktorej sme sa dozvedeli viac o významnom spisovateľovi Martinovi Kukučínovi. Prežili sme naozaj veľmi náučné a príjemné doobedie. FOTO

Ak sa pýtate, ako môže módna prehliadka súvisieť s predmetom slovenský jazyk, tu je odpoveď.  Žiaci zo 6. A si takúto pripravili v rámci záverečného projektu. Najprv si vytvorili plagát, ktorý o tejto akcii informoval. Potom sa spoločne stretli a vyberali si jednotlivé modely na prehliadku. V tých sa nám potom na hodine prezentovali. Každá skupina mala svojho moderátora, ktorý celú prehliadku viedol a niektorí mali aj vlastného fotografa. Pri moderovaní nám jednotlivé modely podrobne opísali a predviedli aj svoje rečnícke a niekedy aj improvizačné schopnosti. Musíme uznať, že niektoré skupiny nám ponúkli veľmi kvalitné módne prehliadky. FOTO

Štefánik – slnko v zatmení. To je názov divadelného predstavenia, ktoré naši ôsmaci a deviataci mali možnosť vidieť vo štvrtok v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Predstavenie sa im veľmi páčilo. Zaujal ich spôsob spracovania tejto témy, ako aj fakt, že mali možnosť vidieť množstvo známych hercov naživo. Určite si chcú takúto akciu mnohí zopakovať. FOTO

Piataci sa po hodinách literatúry venovaných divadelnej hre zahrali na bábkohercov. Naštudovali si rozprávky Tri prasiatka, Červenú čiapočku a Perníkovú chalúpku a predviedli nám svoje bábkové umenie. Niektorí ako bábky použili maňušky, iní si vyrobili vlastné javajky – bábky na paličkách. Veľmi pekné boli aj vyrobené kulisy. Veď posúďte sami. FOTO

Dňa 6. marca sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Výsledky II. a III. kategórie sú nasledovné:

II. kategória Poézia                                         II. kategória Próza

1.Simonka Hívešová, 5.A                              1.miesto Martin Prílepok, 5.B

2.Matej Hraboš, 6.B                                       2.Paťka Dulovičová, 6.B

3.Miška Hatašová, 5.A

 

III. kategória Poézia                                       III. kategória Próza

1.miesto Kristínka Fupšová, 7.B                 1.miesto Janka Várošová, 7.B

2.miesto Paťka Hajková, 8.A                       2.miesto Lucia Očkayová, 8.A

3.miesto Laura Gajdošová, 8.B                  3.miesto Miriam Hujová, 8.B

 

Výhercom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole. FOTO

Vo štvrtok 9. novembra sme s našimi siedmakmi a ôsmakmi vybrali na literárno-dejepisnú exkurziu do Modry. Okrem množstva zaujímavých informácií v Múzeu Ľudovíta Štúra mali deti možnosť vstúpiť aj do Pamätnej izby, v ktorej Štúr zomrel. Cestou na cintorín, kde je Štúr pochovaný, sme sa zastavili aj v tradičnej predajni modranskej majoliky. A keďže nám počasie prialo, čo znamenalo, že nepršalo, mohli sme si dovoliť aj cestu do Brezovej pod Bradlom. Tu sme sa pri mohyle M. R. Štefánika odfotili, vychutnali si krásny výhľad a spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili domov. FOTO