Aj tento rok sme ukončili posedením pri stromčeku. Nakoľko si žiaci pripravili bohatý program, bolo sa naozaj na čo pozerať. FOTO