Po desiatich mesiacoch usilovnej práce a snaženia prišla vytúžená odmena v podobe začínajúcich prázdnin pre žiakov a dovolenky pre učiteľov a zamestnancov školy. Všetkým  prajeme veľa oddychu, pohody a príjemných chvíľ!

So školským rokom sme sa rozlúčili v piatok 28. júna. Po kultúrnom programe našich žiakov sa nám prihovorila pani riaditeľka Mgr. Gabriela Fujačková, ktorá v krátkosti zhodnotila uplynulý rok. Potom sa už slova ujal starosta obce Ing. Štefan Vároš. Keďže pani riaditeľka končí vo svojej funkcii, v mene všetkých jej poďakoval za dlhoročnú prácu a snaženie, a poprial najmä pevné zdravie. Zároveň do funkcie nového riaditeľa školy menoval Mgr. Jozefa Puterku a zaželal mu úspešné vykonávanie funkcie.

Na záver si naši najlepší žiaci prevzali knižné odmeny a všetci sa pobrali do tried so svojimi učiteľmi po vysvedčenia. Po všetkom sa v telocvični konala rozlúčka s našimi deviatakmi, ktorým prajeme veľa úspechov na nových školách! FOTO