Ani sme sa nenazdali a tento – mimoriadne zaujímavý a zvláštny školský rok – sa skončil. Určite sa nám vryje do pamäti aj vďaka vynútenému prerušeniu vyučovania z dôvodu pandémie, učeniu sa cez internet či nosením rúšok, meraním teploty a povinnou dezinfekciou. No i napriek tomu nám priniesol tento rok veľa pekných zážitkov a akcií, oslavu 60. výročia založenia školy či nového pána riaditeľa.

     Posledný školský deň prebiehal netradične, pretože žiaci dostali vysvedčenie, ako aj knižné odmeny v triedach od svojich triednych učiteľov. Minútou ticha a pripnutím čiernej stužky si všetci učitelia uctili pamiatku zosnulého zástupcu vrútockej školy, ktorý tragicky zahynul.

     Na záver sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi, pre ktorých sa síce jedna študijná etapa končí, no zároveň ďalšia začína.

     Všetkým pracovníkom našej školy ďakujeme za ich dobre odvedenú prácu. Prajeme príjemné strávenie nasledujúcich voľných dní a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka. FOTO

Do našej školy sa opäť vrátil „študijný duch.“  Za dodržiavania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení žiaci po niekoľkých mesiacoch pobytu doma znovu zasadli do školských lavíc, aby sa nielen stretli so svojimi spolužiakmi, ale si aj rôznymi aktivitami zopakovali, čo všetko sa počas roka naučili. Viacerí sa tešili aj z toho, že si môžu opäť spoločne zašportovať. FOTO

Žiaci si k téme Triedenie odpadu zhotovili v triedach nástenky. A tu sú ich výtvory. FOTO

Aj nám v škole záleží na životnom prostredí, a preto sa chceme aktívne podieľať na jeho skvalitňovaní a šetrení. Preto sme na každé poschodie umiestnili farebné koše na triedený odpad a zberná hliadka bude dozerať na správne separovanie. Pripomeňme si teda, čo kam patrí.

Do modrého koša s označením PAPIER vhadzujeme: noviny, časopisy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, akrtón, papierové tašky, vrecká a krabice, obálky, plagáty, pohľadnice, listy.

Do žltého koša s označením PLASTY patria fólie, plastové tašky a vrecká, fľaše z nápojov, kelínky z jogurtov.

Do hnedého koša s označením KOVY patria konzervy, plechovky, ako aj viacvrstvové obaly od mlieka a džúsov.

Snažme sa teda, aby príroda bola na nás pyšná!

 

Aj tento rok sme ukončili posedením pri stromčeku. Nakoľko si žiaci pripravili bohatý program, bolo sa naozaj na čo pozerať. FOTO

Hoci počasie tomu príliš nenasvedčuje, čoskoro opäť prídu Vianoce. Každý sa teší na chvíle lásky, pokoja, ale i voľna, no a, samozrejme, na darčeky. Prajeme vám, aby ste tieto najkrajšie sviatky prežili čo najkrajšie. Všetkým učiteľom a pracovníkom školy ďakujeme za ich celoročnú prácu a prajeme krásne Vianoce a v novom roku veľa zdravia a úspechov! Tak teda šťastné a veselé!

Pri oslave 580. výročia našej obce sme v rámci jednotlivých zložiek mali aj my svoj priestor, kde sme sa ako škola odprezentovali. A takto to vyzeralo v našej sekcii. FOTO

Prázdninové dni sa rýchlo minuli a my opäť zasadneme do školských lavíc. Slávnostný začiatok školského roka bude 2. 9. 2019 o 8.  30 hod pred budovou školy. Všetkým prajeme úspešný štart!

Po desiatich mesiacoch usilovnej práce a snaženia prišla vytúžená odmena v podobe začínajúcich prázdnin pre žiakov a dovolenky pre učiteľov a zamestnancov školy. Všetkým  prajeme veľa oddychu, pohody a príjemných chvíľ!

So školským rokom sme sa rozlúčili v piatok 28. júna. Po kultúrnom programe našich žiakov sa nám prihovorila pani riaditeľka Mgr. Gabriela Fujačková, ktorá v krátkosti zhodnotila uplynulý rok. Potom sa už slova ujal starosta obce Ing. Štefan Vároš. Keďže pani riaditeľka končí vo svojej funkcii, v mene všetkých jej poďakoval za dlhoročnú prácu a snaženie, a poprial najmä pevné zdravie. Zároveň do funkcie nového riaditeľa školy menoval Mgr. Jozefa Puterku a zaželal mu úspešné vykonávanie funkcie.

Na záver si naši najlepší žiaci prevzali knižné odmeny a všetci sa pobrali do tried so svojimi učiteľmi po vysvedčenia. Po všetkom sa v telocvični konala rozlúčka s našimi deviatakmi, ktorým prajeme veľa úspechov na nových školách! FOTO

Piatok 31. mája sme všetci boli zvedaví, ako sa umúdri počasie. Čakalo nás totiž množstvo aktivít, ktoré sme mali pripravené pre našich žiakov. Chlapci hrali medzitriedny turnaj vo futbale a ostatní buď povzbudzovali, alebo si zasúťažili v rôznych disciplínach. Aj tento rok boli atrakcie rôzne a pre žiakov lákavé a odmenou za získané kupóniky im bol „nákup“ v provizórnej predajni s cenami. Tie pre deti zabezpečili Katka Chrenková, Evka Ftáčková, ktoré oslovili rôzne firmy, podnikateľov či lesné spoločenstvo. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za vecné, ako aj finančné príspevky. FOTO

Prvý stupeň tentokrát kvôli počasiu musel Deň detí absolvovať na hádzanárskom ihrisku, kde naši najmenší plnili rôzne úlohy, za čo získali ceny. Medzitým si mohli pochutnať na koláčikoch, ktoré im na tento deň napiekli ich mamičky či babky. Pevne veríme, že všetci zažili príjemné doobedie. FOTO

V nedeľu, 12. mája opäť aj naši žiaci prispeli k tomu, aby sviatok Dňa matiek bol krajší, a pre svoje mamičky a babičky si pripravili bohatý kultúrny program. FOTO

V piatok 21. 9. sme za krásneho slnečného počasia absolvovali účelové cvičenie. Triedy 7., 8. a 9. ročníka sa vybrali po vytýčenej trase smerom na Tancovú. Po príchode na miesto žiaci dostali pokyny k jednotlivým disciplínam, v ktorých medzi sebou navzájom potom súťažili. Mohli tak ukázať svoje schopnosti v orientácii v teréne, poskytovaní prvej pomoci, prenose raneného či v stavaní kamennej veže. Všetci súťažiaci boli veľmi šikovní. Víťazi si odniesli drobné ocenenia i sladkú odmenu. Najkrajší jesenný hríbový úlovok sa podarilo nájsť Jožkovi Pláňavskému z 9. A. Pozrieť si ho môžete vo fotogalérii. FOTO

Hoci predpovede počasia na pondelok neboli príliš priaznivé, predsa sme nový rok mohli privítať na školskom dvore. Po štátnej hymne, kultúrnom programe našich žiakov nasledoval príhovor pani riaditeľky Mgr. Gabriely Fujačkovej, ktorá žiakov v krátkosti oboznámila s organizáciou školského roka. Po nej sa ujal slova pán starosta Ing. Štefan Vároš a všetkým poprial veľa úspechov. Tak teda vykročme spoločne do školského roka 2018/2019! FOTO

Prázdniny a dovolenka ubehli ako lusknutím prsta a my sa už pomaly pripravujeme na ďalší školský rok. Uvidíme, čo všetko so sebou prinesie a aký bude. Slávnostný začiatok školského roka bude 3. septembra 2018 o 8.30 hod. Všetkým prajeme úspešný štart, veľa síl a chute do učenia!

Aj v našej škole sme v piatok oslávili Deň detí tak, ako sa na tento sviatok patrí. Najprv si svoje schopnosti zmerali chlapci vo futbalovom turnaji. Po napínavých zápasoch boli absolútnymi víťazmi v kategórii 5. a 6. ročník zmiešaný tím chlapcov zo 6.A a 6.B triedy a v kategórii 7. – 9. ročník chlapci z 9. A triedy. Srdečne blahoželáme! Všetci chlapci získali medaily, ktoré im venoval pán Čvapek.

     Po dvoch hodinách športových emócií sa súťaženiachtivé deti so zápalom vrhli do rôznych disciplín, v ktorých si preverili svoje strelecké schopnosti, koordináciu či koncentráciu. Ak úspešne disciplíny zvládli, získali žetóny, za ktoré si potom mohli vybrať príslušné ceny. No a tie boli naozaj atraktívne. Za to patrí veľká vďaka Katke Chrenkovej,  ako aj všetkým, ktorí či už finančne, alebo vecnými cenami prispeli k tomu, aby piatkový Deň detí bol pre našich žiakov nezabudnuteľným. FOTO

Členovia kreatívneho krúžku sa na posledných stretnutiach venovali quillingovej metóde. Svoje výtvory zapracovali ako ozdobu na veľkonočné vajíčko a niektorí vytvorili aj vlastné kreaácie. K tomu vytvoriť zajačika bolo už len „kreatívnou hračkou." FOTO