Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 1. 6. 2020 otvárame základnú školu pre ročníky 1 -5. Účasť detí v ZŠ je dobrovoľná. Záujem o umiestnenie žiaka, žiačky do ZŠ od 01.06.2020 je potrebné nahlásiť do 25. 5. 2020 do 12:00 hod. svojim triednym učiteľkám prostredníctvom edu page stránky školy alebo telefonicky (od 8:00 do 12:00 hod.) Kapacita v triede je maximálne 20 detí. Priestorové kapacity školy nám umožňujú  prijať všetky deti 1.-5. ročníka. Žiadame o dodržanie termínu, po termíne už nebude možné deti prihlásiť.

O ďalšom postupe  Vás budeme včas informovať.                 

Ďakujeme