Zástupkyňa MŠ oznamuje,že prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 30.10,31.10,1.11.je štátny sviatok.Mš bude opäť v prevádzke od 4.11.2019.