Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou  v Štiavniku oznamuje rodičom žiakov narodených od 1. septembra 2010 do 31. augusta 2011

ako aj rodičom detí, ktoré mali v školskom roku 2016/2017 odloženú povinnú školskú dochádzku, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch

25. až 26. apríla 2017  v časeod 13 00 do 15 00 hod.

v budove Základnej školy v Štiavniku v 1.A a v 1. B triede.

 

Na zápis je nutné prísť i s dieťaťom.

 

So sebou si prineste  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

Informácie o zápise sú vyvesené na vchodových dverách budov ZŠ a MŠ v Štiavniku .