ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Základná škola s materskou školou  v Štiavniku srdečne pozýva rodičov detí narodených

od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2010

ako aj rodičov  detí, ktoré mali v školskom roku 2015/2016 odloženú povinnú školskú dochádzku, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch

12. až 13. apríla 2016  v časeod 13 00 do 15 00 hod.

v budove Základnej školy v Štiavniku v 1.A a v 1. B triede.

 

So sebou si prineste  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

Informácie o zápise sú vyvesené na vchodových dverách budov ZŠ a MŠ v Štiavniku .