Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Vedenie ZŠ s MŠ Štiavnik oznamuje rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu aktuálnych preventívnych opatrení sa odkladá zápis do 1. ročníka ZŠ pôvodne stanovený na 7. 4. – 8. 4. 2020. Na stránke školy v časti Pre rodičov sme Vám sprístupnili online elektronickú prihlášku do 1. ročníka.

Žiadame Vás o pozorné vyplnenie elektronickej prihlášky do 1. ročníka.

O termíne zápisu do 1. ročníka ako i ostatných informáciách Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke, e-mailom na adresy zadané v elektronickej prihláške, prípadne obecným rozhlasom.

Dokumenty k zápisu do 1. ročníka ZŠ nájdete i na stránke školy v časti - Pre rodičov/Dokumenty.

Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.