TESTOVANIE  9-2018

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) na našej základnej  škole z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok).Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Testovanie sa uskutoční v papierovej  forme. Všetky potrebné informácie získate na nástenke vo vstupnej chodbe základnej školy ako i na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.