TESTOVANIE  9-2018

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) na našej základnej  škole z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok).Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Testovanie sa uskutoční v papierovej  forme. Všetky potrebné informácie získate na nástenke vo vstupnej chodbe základnej školy ako i na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

TESTOVANIE  5

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na našej základnej  škole z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Testovanie sa uskutoční v papierovej  forme. Všetky potrebné informácie získate na nástenke vo vstupnej chodbe základnej školy ako i na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

V prílohe sú uverejnené informácie pre rodičov týkajúce sa Testovania žiakov 5. ročníka v roku 2015

Špecifikácia testu - MAT

Špecifikácia testu - SJL a MJL

Základné informácie - Testovanie 5

Dňa25. novembra 2015 (streda)sa na našej škole uskutoční Testovanie T5-2015.

Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka našej ZŠ. Cieľom je získať obraz o vedomostiach žiakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pri vstupe na 2. stupeň ZŠ (nižšie stredné vzdelávanie). Naši žiaci absolvujú papierovú formu testovania.

Počet testovaných úloh je v každom predmete 30, pričom žiaci majú na riešenie 60 minút. Z matematiky budú žiaci riešiť 20 úloh s tvorbou odpovede a 10 úloh s výberom odpovede. V slovenskom jazyku riešia 20 úloh s výberom odpovede a 10 úloh s tvorbou odpovede. Úlohy sú zostavené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre žiakov 1. stupňa. Pri riešení úloh z matematiky nie sú povolené rysovacie pomôcky ani kalkulačka.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Štiavniku oznamuje, že zápis do prvého ročníka sa uskutoční v dňoch 5. – 6. februára 2015 v čase od 13.00 hod. – 15. 00 hod. v budove základnej školy v triedach 1. A a 1. B. Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.