Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

Vedúca školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v Štiavniku oznamuje rodičom, zákonným zástupcom, že predbežný záujem o stravovanie v školskej jedálni od 3. 9. 2020 je potrebné oznámiť telefonicky na čísle 0911 919 513 alebo osobne v budove školskej kuchyne v areáli materskej školy, kde budete môcť vypísať zápisné lístky a budú Vám budú poskytnuté aj bližšie informácie.

Prosím, aby ste svoj prípadný záujem vyjadrili najneskôr do 25. 8. 2020.

vedúca školskej jedálne, Mgr. Daniela Čupcová

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Vedenie ZŠ s MŠ Štiavnik oznamuje rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu aktuálnych preventívnych opatrení sa odkladá zápis do 1. ročníka ZŠ pôvodne stanovený na 7. 4. – 8. 4. 2020. Na stránke školy v časti Pre rodičov sme Vám sprístupnili online elektronickú prihlášku do 1. ročníka.

Žiadame Vás o pozorné vyplnenie elektronickej prihlášky do 1. ročníka.

O termíne zápisu do 1. ročníka ako i ostatných informáciách Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke, e-mailom na adresy zadané v elektronickej prihláške, prípadne obecným rozhlasom.

Dokumenty k zápisu do 1. ročníka ZŠ nájdete i na stránke školy v časti - Pre rodičov/Dokumenty.

Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.

TESTOVANIE  9-2018

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) na našej základnej  škole z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok).Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Testovanie sa uskutoční v papierovej  forme. Všetky potrebné informácie získate na nástenke vo vstupnej chodbe základnej školy ako i na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.