Pomaly sa lúčime s prázdninami a už o pár dní sa začne nový školský rok. Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 bude 2. septembra 2015 o 8. 30 hod.

Koniec školského roka sa niesol v duchu osláv, ale aj rozlúčok. Po kultúrnom programe ZUŠ Yamaha sa všetkým prihovorila pani riaditeľka Mgr. Gabriela Fujačková. Okrem iného popriala odchádzajúcim deviatakom veľa úspechov na nových školách. Veľké ĎAKUJEME! patrí našim kolegyniam Zuzke Marčišovej a Soničke Vengrickej, ktoré odchádzajú do zaslúženého dôchodku. Prajeme im veľa zdravia a oddychu. Po udelení knižných odmien si žiaci prevzali vysvedčenia, my sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi a vytúžené prázdniny môžu začať. FOTO