Vážení rodičia žiakov 6. až 9. ročníka!

Oznamujeme vám, že pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni  ste povinní predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo je potrebné stiahnuť TU, vytlačiť a vyplniť. Do školy ho prinesie žiak v pondelok 22. 06. 2020. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť od stredy do piatka, 17. -19. 06. 2020, od 8:00 do 12: 00 hod. v budove ZŠ. Dieťa musí mať v škole 2 rúška a papierové vreckovky. 

22. až 23. 6. 2020 bude prebiehať vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu hodín. Vyučovacie hodiny budú skrátené na 35 minút. Od stredy 24. 06. 2020 budú triednické práce vždy 4 vyučovacie hodiny. Bližšie informácie dostanete od svojich triednych učiteľov.                                                        

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.