Vážení rodičia budúcich prváčikov,

prosím, venujte pozornosť nasledujúcim informáciám: Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude v čase mimoriadnej situácie po dohode so zriaďovateľom prebiehať od 15. do 30. apríla 2020 nasledovne...

1. Rodičia vyplnia a odošlú online prihlášku, ktorú nájdete na stránke školy v časti Pre  rodičov. Online prihlášku starostlivo vyplňte, nezabudnite na kontaktné údaje – mobil, E-mail.

  • Vedenie školy takéto prihlášky zaeviduje a poskytne spätnú väzbu rodičom o predbežnom prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
  • Do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania budú zákonní zástupcovia vyzvaní na zdokladovanie poskytnutých údajov (osobne predložením rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu a iné v závislosti od situácie).
  • Ak ste už online prihlášku odoslali nemusíte ju posielať  ešte raz. Vašu prihlášku už evidujeme.
  • Ak chcete doplniť údaje do online prihlášky, môžete ju vyplniť  nanovo a opäť  ju  odoslať  aj  s doplnenými údajmi.
  • Ak žiadate o odklad školskej dochádzky pre svoje dieťa,  vyplňte, prosím, tiež online prihlášku, nezabudnite na kontaktné údaje a do  poznámky  uveďte,  že  žiadate  o odklad  plnenia  povinnej  školskej  dochádzky  svojho dieťaťa.
  • Najneskôr  do  štyroch  týždňov  od  skončenia  mimoriadneho  prerušenia  školského vyučovania  predložíte  písomnú  žiadosť  o odklad  PŠD  (žiadosť o odklad nájdete  na  stránke školy v časti Pre rodičov/Dokumenty) spolu  s povinnými  prílohami  –  potvrdenie  od  všeobecného  lekára  pre  deti a dorast/odborného  lekára  a zariadenia  výchovného  poradenstva  a prevencie  (CPPPaP alebo CŠPP)
  • Ak bývate v zahraničí požiadajte riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí za podmienok podľa § 25 školského zákona, prostredníctvom žiadosti, ktorú nájdete na stránke školy v časti Pre rodičov/Dokumenty. Vyplnenú žiadosť môžete zasielať E-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Všetky dôležité informácie nájdete v dokumente Zápis žiakov žijúcich mimo SR v časti Pre rodičov/Dokumenty.

2. Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vyplniť a odoslať online prihlášku, stanovuje obec Štiavnik spôsob zápisu osobným vyplnením papierových prihlášok nasledovne:

  • v stredu 22. 4. 2020 od 15:00 do 17:00 v budove Základnej školy za dodržania hygienicko- epidemiologických opatrení.

 

  • Presný čas príchodu si môžete vopred dohodnúť telefonicky so zástupkyňou riaditeľa školy pre 1.stupeň ZŠ Mgr. Katarínou Čvapkovou  (tel. č.- 0911  977 646)  v záujme plynulého priebehu zápisu s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom E-mailu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), príp. telefonicky. Radi Vám pomôžeme. So želaním pevného zdravia

 

Mgr. Jozef Puterka

riaditeľ ZŠ s MŠ Štiavnik