Vážení rodičia, milí žiaci,
prinášame Vám aktuálne platné informácie ohľadom organizácie vyučovania.

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka.