Aktuálne informácie z 24.03.2020

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

Posledné informácie týkajúce sa našej školy sú nasledovné:

  • zatvorenie škôl sa predlžuje do odvolania,
  • ruší sa Testovanie 9 pre tento školský rok,
  • prihlášky na stredné školy je možné podať do 15.mája 2020,
  • prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30.júna 2020,
  • zápis do 1.ročníka základnej školy realizujeme formou elektronickej prihlášky do 1. ročníka,
  • zápis sa presúva na druhú polovicu apríla a nie je potrebná osobná účasť detí, o termínoch a spôsobe zápisu bez účasti detí budete informovaní E-mailom, prostredníctvom stránky školy, príp. obecným rozhlasom.

Minister školstva  prisľúbil, že sa školský rok 2019/2020 skončí v riadnom termíne a deti neprídu  o letné prázdniny.