Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu Vám dávame do pozornosti dva dokumenty.

1. Usmernenie k vystavovaniu ošetrovného a PN.

2. Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.

Prvý dokument informuje o možnosti uplatnenia nároku na ošetrovné pre rodiča, ktorý je nútený zostať s dieťaťom doma ak došlo k uzatvoreniu materskej školy, školy v súvislosti  s COVID-19.

Druhý dokument informuje o povinnostiach osôb, ktorým bola nariadená domáca izolácia alebo izolácia v zdravotníckom  zariadení.