Základná škola s materskou školou Štiavnik upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania  MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR na dodržiavanie všeobecných preventívnych opatrení. 

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prijal Ústredný krízový štáb viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 3. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

 

Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu.

Usmernenie Hlavného hygienika SR z 3. marca 2020