Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Štiavnik udeľuje dňa 29. 10. 2019

                    riaditeľské voľno

z dôvodu konania slávnostnej akadémie pri príležitosti 60. výročia školy.

Mgr. Jozef Puterka, riaditeľ školy