Obec Štiavnik vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou Štiavnik.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente:

Výberové konanie