Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 1. 6. 2020 otvárame materskú školu. Účasť detí v MŠ je dobrovoľná. Záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 01.06.2020 je potrebné nahlásiť do 25. 5. 2020 do 12:00 hod. e-mailovú adresu jana.sichmanová@zsstiavnik.sk alebo na telefónne číslo 0911919496 (od 8:00 do 12:00 hod.) Kapacita v triede je maximálne 15 detí. Výber prihlásených  detí bude posúdený na základe Usmernenia  Ministerstva školstva  k organizácii podmienok výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020.

Žiadame o dodržanie termínu, po termíne už nebude možné deti prihlásiť.

O ďalšom postupe  Vás budeme včas informovať.                 

Ďakujeme