Vážení rodičia, zakonní zástupcovia,

prosím, venujte pozornosť nasledujúcim informáciám: 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do našej materskej školy na školský rok 2020/2021 môžete podávať do 31. mája 2020 nasledovne...

1. Rodičia vyplnia a odošlú online prihlášku, ktorú nájdete na stránke školy v časti Pre rodičov/Dokumenty. Online prihlášku starostlivo vyplňte, nezabudnite na kontaktné údaje – mobil, E-mail.

  • Vedenie školy takéto prihlášky zaeviduje a poskytne rodičom spätnú väzbu,
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
  • ak ste už online prihlášku odoslali nemusíte ju posielať  ešte raz. Vašu prihlášku už evidujeme.

2. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vyplniť a odoslať online prihlášku môžu vytlačenú prihlášku odovzdať, prípadne prihlášku vypísať v budove materskej školy za dodržania hygienicko- epidemiologických opatrení.

  • Presný čas príchodu si môžete vopred dohodnúť telefonicky so zástupkyňou riaditeľa školy pre MŠ Mgr. Jankou Šichmanovou   (tel. č. 0911 919 496)  v záujme plynulého priebehu s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
  • Tlačivo žiadosti nájdete na stránke školy v časti Pre rodičov/Dokumenty  i TU.

 

3. Ďalšie informácie

  • na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku (ak je dostatok miesta v škôlke a dieťa je odplienkované). Deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi; ich prijímanie je podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí vo veku od troch do šiestich rokov.
  • na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • Riaditeľ rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom E-mailu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), príp. telefonicky. Radi Vám pomôžeme.