Dňa 18. októbra 2019 zavítal do našej školy pán Peter Remper, ktorý sa venuje problematike škodlivosti drog a tiež aj dôležitosti prevencie. Od roku 2009 po súčasnosť zrealizoval na slovenských školách 5 850 prednášok. Hlavným cieľom jeho prednášok je dosiahnuť u žiakov porozumenie skutočnosti, že drogy nie sú skutočným riešením  problémov. Cieľovou skupinou pána školiteľa boli žiaci 2. stupňa. Prednáška bola vedená formou dialógu so žiakmi, ktorý sa prelínal s odbornými faktami o drogách, ale i skutočnými životnými príbehmi. FOTO

V piatok na hodine občianskej náuky  si trieda 9.A urobila netradičnú hodinu. Keďže preberali výrobu a výrobný proces, rozhodli sa rozdeliť na skupiny. Každá skupina si vybrala nejaký produkt, ktorý potom následne prezentovala. Niektorí chlapci skladali búdku a kŕmidlo pre vtáky. Doma si vopred pripravili a narezali dosky, z ktorých v škole skladali búdky. Ďalšia skupina chlapcov vyrezávala z tekvíc umelecké výtvory. Dve skupiny dievčat priniesli koláče, ktoré doma upiekli. Jedna skupina priniesla Šarišský jablčník a druhá Kinder pingui. Na koláčoch si všetci veľmi pochutnali a nezabudli ponuknúť  ani členov učiteľského zboru, a dokonca aj pani riaditeľku. Z výtvorov sa všetci veľmi tešili. FOTO