Materská škola

O nás

Materská škola sa nachádza v centre obce Štiavnik. Zriaďovateľom je obec Štiavnik. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie, celodennú a poldennú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. V  súčasnosti je v MŠ 6.tried, deti sú  rozdelené spravidla podľa veku. Celodenná prevádzka poskytuje výchovu a vzdelávanie v čase od 6:30 do 16:00 hod.

Učebnými osnovami našej Mš sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu a výkonové štandardy tvoria jeho súčasť.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť plánujeme minimálne na dobu jedného týždňa. Plány pre príslušný týždeň vypracúva učiteľka rannej zmeny.Obsah a forma plánu výchovno-vzdelávacej činnosti je plne v kompetencii každej učiteľky.

Naša materská škola má vypracovaný vlastný školský vzdelávacací  program s názvom

„Javornícky chodníček“, ktorý  je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Edukačný proces  je spestrený aktivitami ,pri ktorých sú využité moderné informačné technologie,ako sú napr. interaktívne tabule alebo programovatelné hračky-  včielka Bee-bot .S touto technikou deti priamo manipulujú a pracujú,výchovno –vzdelávacia činnosť je prostredníctvom nej pútavá a zaujímavá.Deti si môžu rozvíjať svoju digitálnu gramotnosť,logické myslenie,priestorovú orientáciu, motoriku,koncentrujú svoju pozornosť,podporuje sa ich kreativita a vzájomná spolupráca.

 

Adresa MŠ: Materská škola Štiavnik 1148,01355

 

Kontakt:+421 911 919 496

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                                                                                                       

Zastupkyňa MŠ: Mgr. Jana Šichmanová

 

Učiteľky MŠ:                   Mgr.Jana Šichmanová

                                        Bc.Monika Pastorková

                                        Mgr.Lucia Mináriková

                                        Helena Učníková

                                        Bc. Silvia  Koszorúová Kučavíková

                                        Mgr.. Martina Machciníková

                                        Veronika Bernátová

                                        Bc.Eva Gajdičiarová