Pri príležitosti mimoriadneho misijného mesiaca október sme so žiakmi 6. a 7. ročníka navštívili 16. októbra 2019 Pápežské misijné diela v Bratislave. Žiaci mali možnosť stretnúť sa s misionárom z Beninu v Afrike. Bolo to obohacujúce stretnutie, kde sa dozvedeli nielen o tom, ako žijú deti v Afrike, ale aj si zaspievali a zahrali na africké tamtamy. Po stretnutí bolo občerstvenie a žiaci si na záver mohli prezrieť unikátnu zbierku z rôznych krajín z misií. FOTO