Pri príležitosti mimoriadneho misijného mesiaca október sme so žiakmi 6. a 7. ročníka navštívili 16. októbra 2019 Pápežské misijné diela v Bratislave. Žiaci mali možnosť stretnúť sa s misionárom z Beninu v Afrike. Bolo to obohacujúce stretnutie, kde sa dozvedeli nielen o tom, ako žijú deti v Afrike, ale aj si zaspievali a zahrali na africké tamtamy. Po stretnutí bolo občerstvenie a žiaci si na záver mohli prezrieť unikátnu zbierku z rôznych krajín z misií. FOTO

V pondelok 29. septembra našu školu navštívili štyria misionári – rehoľní bratia z Rádu sv. Františka. Našim žiakom priblížili svoj rehoľný život a podelili sa s nami o mnoho pekných myšlienok. FOTO

Aj tento rok sme neporušili tradíciu a dňa 25. 12. 2014 sme si pripomenuli Božie narodenie Jasličkovou pobožnosťou v našom kostole. Žiaci z divadelného krúžku pod vedením pani učiteľky Fujačkovej si pripravili scénku V Betleheme. Táto bola oživená rapovou scénkou Zvestovanie Pána, ktorá mala u publika veľký ohlas. Svojím dielom prispeli aj členovi folkórneho krúžku pod vedením pani Kubianovej. O hudobnú stránku sa postaral aj spevácky zbor s pani učiteľkou M. Bernátovou. Ako skúsený moderátor sa predviedol  vdp. Š. Junas. Spestrením programu boli aj deti, ktoré sa aktívne zapojili do poklony básničkami a pesničkami.