Kontaktné údaje:

Názov: Základná škola s materskou školou Štiavnik
Adresa:

Štiavnik 177

T.č. : 041 558 3011
Riaditeľ:

Mgr. Jozef Puterka (jozef.puterka(at)zsstiavnik.sk, riaditel(at)zsstiavnik.sk)*

Zástupcovia:

Mgr. Rudolf Chlebina (rudolf.chlebina(at)zsstiavnik.sk)*

 

Mgr. Katarína Čvapková (katarina.cvapkova(at)zsstiavnik.sk)*

Mgr. Jana Šichmanová (jana.sichmanova(at)zsstiavnik.sk)*

Poznámka: znak @ je v adresách nahradený znakmi (at)