11.5. 2017 sa uskutočnila spevácka súťaž  OK Slávik Slovenska v ZUŠ Bytča.

Našu školu reprezentovali Majka Kavalcová, Darinka Harvancová, Gitka Homolíková a hudobný sprievod viedla Kristínka Kršiaková.

Darinka Harvancová získala 2. miesto v II. kategórii. FOTO

Dňa 11.5. našu školu reprezentovali na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska Sára Harvancová (7.A), Juraj Fupšo (5.A) a Darina Harvancová (3.B). Hudobný sprievod im robili bývalí žiaci našej školy. Napriek tomu, že konkurencia bola veľká, Juraj Fupšo získal v 2. kategórii 2. miesto a Darinka Harvancová si v 1.kategórii vyspievala 3. miesto. Srdečne blahoželáme! FOTO

Dňa 5.mája 2015 sa konal už 25. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska.

Víťazi nášho školského kola Štiavnických zvončekov si vyspievali v silnej konkurencii :
1.kategória - 2.miesto - Mária Kavalcová

2.kategória -  2.miesto - Juraj Fupšo

Našich spevákov na súťaži doprevádzala aj folklórna hudobná skupina Javorníček zo Štiavnika.

Pekné dojmy a zážitky Vám priblížime fotografiami z tohto podujatia. FOTO

Dňa 11.marca 2015 sa konal na našej škole 3. ročník speváckej súťaže Štiavnické zvončeky.Zúčastnilo sa ho spolu 36 spevákov slovenských ľudových piesní v 3 vekových kategóriách. V I. kategórii sa najlepšie umiestnila Kavalcová Mária z 1.B, v II. kategórii, ktorá mala najväčšie zastúpenie, udelila porota až 2 prvé miesta a víťazmi sa stali chlapci Juraj Fupšo a Kristián Kavalec zo 4.A, prvenstvo v III. kategórii získala Várošová Valika zo 7. A. Postupujú do okresného kola v ZUŠ v Bytči. Víťazom blahoželáme a priebeh súťaže je TU.