Učitelia matematiky a fyziky zobrali  našich žiakov v októbri do Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v Bratislave, kde sa počas odborných prednášok s meteorológmi a klimatológmi dozvedeli, ako sa tvorí predpoveď počasia, kedy sa vydávajú výstrahy, aké formy môže mať počasie. Žiaci si na záver  mohli sami vyskúšať odčítavanie nameraných údajov v meteorologickej stanici na bratislavskej Kolibe. FOTO

Dňa 15. mája sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie vo Valaskej Belej. Prostredníctvom výkladu a praktických ukážok získali veľa nových poznatkov o skle, ktoré si potom overili formou tvarovania a fúkania tohto dôležitého materiálu. Po skončení si žiaci mohli zakúpiť suveníry, ktoré boli zhotovené v rámci prezentácie. FOTO

Prešli dva roky a žiaci našej školy opäť zavítali do sklárskeho skanzenu vo Valašskej Belej. Siedmaci tu boli prvýkrát. Pán sklár im porozprával o histórii výroby skla a hlavne názorne predviedol, ako vzniknú rôzne predmety vyrobené zo skla. Kto mal odvahu, vyskúšal si aj fúkanie do sklárskej píšťaly.

Exkurzia pokračovala  návštevou Strednej odbornej školy sklárskej v obci Lednické Rovne, kde nám veľmi ochotne ukázali vlastnú školskú hutu, dielne, ateliéry a výstavné priestory. FOTO