V prílohách sa nachádza zápisnica zo stretnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Štiavnik. Príloha 1      Príloha 2

V prílohách sa nachádza zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Štiavnik.  Príloha1 Príloha2

V prílohe sa nachádza zápisnica zo zasadnutia rady školy konanej dňa 11. 6. 2018. PRÍLOHA

V prílohách sa nachádza zápisnica č. 1 zo zasadnutia Rady školy z dňa 12. 9. 2016. ZAP_1  ZAP_2    ZAP_3

V prílohe sa nachádza Štatút Rady školy pri ZŠ s MŠ Štiavnik.Príloha

V prílohe sa nachádza prezenčná listina zo zasadnutia Rady školy zo dňa 24. 4. 2015.  Príloha

V prílohe sa nachádza Zápisnica č. 2 zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Štiavnik, 177 zo dňa 24. 4. 2015.  PRÍLOHA

V prílohách sa nachádza zápisnica zo dňa 13. 2. 2015 a  zápisnica zo dňa 22. 10. 2015. Zápisnica 13. 2. s.1   Zápisnica 13. 2.  s.2  Zápisnica 13. 2.  s.3   

Zapisnica 22.10. s.1   Zapisnica 22.10 s. 2   Zápisnica 22.10. s.3  Zápisnica 22.10 s. 4 Zápisnica 22.10 s. 5