Ešte pred Vianocami sa naši piataci zúčastnili v Sobášnom paláci v Bytči prednášky na tému Vianočné zvyky a tradície. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií a po prednáške si mohli v tvorivej dielni vyrobiť vianočnú ozdobu z drôtu. Niektorým to išlo naozaj vynikajúco. FOTO

Obec Černová sa spája s menom Andrej Hlinka, no žiaľ, aj s tragickými udalosťami, ktoré sa v tejto obci udiali. Žiaci ôsmeho ročníka sa vybrali po historických stopách, ktoré sa v Černovej nachádzajú. Najskôr si pozreli miesto, kde boli zavraždení obyvatelia Černovej, ďalej ich kroky viedli do rodného domu Andreja Hlinku a nakoniec si pozreli kostol s cintorínom. Z Černovej sa presunuli do Ružomberka, kde sa nachádza Mauzóleum Andreja Hlinku. FOTO

Žiaci deviateho ročníka sa v rámci hodín dejepisu učili aj o holokauste. Preto sa rozhodli navštíviť Múzeum v Seredi. Tu sa totiž v minulosti nachádzal pracovný tábor, v ktorom Židia pracovali. Najprv si žiaci vypočuli prednášku na tému Deti a holokaust, potom spolu so sprievodcom prechádzali jednotlivými budovami a pozreli si aj deportačný dobytčí vagón. Bol to naozaj silný emotívny zážitok. FOTO

Hoci sa v piatok 2. decembra vonku doslova snežní čerti ženili, žiakov 7. A to neodradilo od toho, aby spolu s pani učiteľkou Katkou Hujovou a triednou učiteľkou Evou Hujovou navštívili Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči. Odmenou za to  im bolo naozaj pútavé rozprávanie pani riaditeľky archívu PhDr. Jany Kurucárovej o bytčianskom zámku, jeho majiteľoch a rôznych zaujímavostiach z dejín Bytče. Žiaci mali možnosť vidieť aj veľmi staré dokumenty či knihy, s ktorými sa musí zaobchádzať už v bielych rukavičkách.  FOTO

Pravek v 6.C

Aj v tomto školskom roku na hodinách dejepisu sme mali možnosť spoznávať pravek, a že to bolo zaujímavé môžeme všetkým potvrdiť. Na hodinách vznikli krásne umelecké diela vyrobené prácou našich šikovných rúk. Tak vznikla napríklad Moravianska venuša, mamut či rôzne nádoby vyrobené z plastelíny.

Veda a technika netradične v 8.A  

Aj ôsmaci môžu zažiť na hodinách dejepisu niečo netradičné. To sa stalo v 8.A triede (čo by ste asi nepovedali). Žiaci si vymenili úlohu s učiteľom a oni sami a dobrovoľne prezentovali svoje skupinové projekty.

 Všetko nájdete vo fotogalérii.