Kryštalizáciaalebo tvorba kryštálov je vylučovanie pevnej látky v kryštalickej forme z roztoku, alebo vznik kryštalického usporiadania tuhej fázy pri tuhnutí látok. Vylučovanie tuhej látky z roztoku je spôsob oddeľovania zložiek zmesí, pri ktorom sa využíva schopnosť látky rozpúšťať sa v danom rozpúšťadle a schopnosť tvoriť kryštály. Do kadičky s horúcou vodou som  postupne pridávala cukor. Keď sa už cukor prestal  rozpúšťať (aj keď som  roztok miešala), prestala som cukor pridávať. Tým som vytvorila nasýtený roztok. Potom som  na ceruzku uviazala nitku a ponorila  ju kolmo nadol do roztoku cukru. Pozorovala som, čo prebiehalo na nitke. Farebnosť kryštálov som dosiahla pridaním potravinárskeho farbiva. Veľkosť kryštálov závisí od toho, kedy kryštalizácia prebiehala.Približný čas kryštalizácie cukru: 2 – 3 mesiace. FOTO