Dňa 13.12.2019 navštívil našu školu pracovník Štátnej ochrany prírody SR pán Mgr. Peter Pajger, ktorý pracuje v správe CHKO Strážovské vrchy.

Formou PowerPointových prezentácií a videí previedol žiakov 1. a 2. stupňa rôznymi zaujímavými témami, ktoré prispôsobil veku i vedomostiam žiakov v jednotlivých ročníkoch.

Pútavo priblížil tému hniezdenia orla skalného v Súľovských skalách od vyliahnutia mláďaťa až po vyletenie z hniezda, ale aj mnoho iných zaujímavostí spojených s globálnymi enviromentálnymi problémami.