Dňa 12.2.2015 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže  - Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa  jej  20 žiakov 2.-3. ročníka. Najlepší recitátori:

POÉZIA

1.       miesto- Mária Králiková 3.A

2.       miesto – Patrícia Dulovičová 3.B

3.       miesto – Nicolka Mišutková 2.A

PRÓZA

1.       miesto – Anna Rešová  3. B

2.        miesto – Michaela Mináriková 2.B

3.        miesto – Michaela Mišutková 3.B

Do okresného kola  v Bytči postupujú  M. Králiková a A. Rešová. Gratulujeme!  FOTO