Dňa 2. mája sa v škole uskutočnila spevácka súťaž Štiavnické zvončeky. Žiaci spievali ľudové aj regionálne ľudové piesne, niektorí si so sebou priniesli hudobné nástroje.

 

     1. kategória: 1. miesto: Miška Bobríková - 3. B

                          2. miesto: Zuzka Bieliková - 2. B

                          3. miesto: Martinka Chlebinová - 1. B, Vladka Kvaššayová - 3. B

     2. kategória: 1. miesto: Darinka Harvancová - 5. B

                          2. miesto: Adriána Červencová - 5. B, Katka Kidová - 4. B

                          3. miesto: Marián Štrbko - 4. A, Martin Kubian - 4. A   FOTO