Výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sú nasledovné:

 

POÉZIA

1.miesto Zuzana Bieliková 4.B

2.miesto Martina Chlebinová 3.B

3.miesto Stela Hešová 3.A

3.miesto Pavol Baránek 4.A

 

PRÓZA

1.miesto Lucia Bobríková 3.B

2.miesto Michal Chudomel 2.A

Dňa 7. februára sa v SCVČ v Štiavniku uskutočnil karneval. Pre deti z prvého stupňa bola pripravená v pekne vyzdobenej sále tanečná diskotéka, rôzne hry, súťaž o najkrajšie masky a nechýbala ani tombola plná zaujímavých cien. Každé dieťa dostalo sladkú odmenu. FOTO

Žiaci 3. a 4. ročníka v dňoch od 4.11.- 8.11. absolvovali plavecký výcvik v Púchove, kde si pod vedením skúsených inštruktorov osvojili hravou formou správne pohybové návyky a techniky plaveckých spôsobov. Domov si okrem zážitkov doniesli zaslúžené mokré vysvedčenie. FOTO

Tretiaci strávili svoj školský výlet návštevou Demänovskej jaskyne slobody, jednej z najkrajších jaskýň v Európe, pokochali sa výhľadom z hradu Strečno a zahrali sa v stredovekej dedine pod hradom, kde bola natočená rozprávka Dračie srdce. FOTO

13. marca sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín aj na prvom stupni. Víťazi sú:

POÉZIA

1.miesto - Ema Červencová z 2.A

2.miesto - Zuzana Bieliková z 3.B

3.miesto - Michal Chudomel z 1.A

              - Tobias Prílepok zo 4.B

 

PRÓZA

1.miesto - Michaela Bobríková zo 4.B

2.miesto - Lucia Bobríková z 2.B

3.miesto - Silvia Hešová zo 4.B                                                                        FOTO

Aj po tomto úspešnom karnevale môžeme konštatovať, že masky detí sú z roka na rok krajšie, vynaliezavejšie a zaujímavejšie. Vďaka pani učiteľkám z 1. stupňa mali deti postarané o program a skvelú zábavu. FOTO

Aj žiaci z prvého stupňa si na vianočnú besiedku za pomoci triednych učiteliek pripravili bohatý program. FOTO

Aj žiaci z prvého stupňa si na vianočnú besiedku za pomoci triednych učiteliek pripravili bohatý program. FOTO

Aj žiaci z prvého stupňa si na vianočnú besiedku za pomoci triednych učiteliek pripravili bohatý program. FOTO

7.12.2018 sa všetky dobré deti z 1. stupňa stretli v SCVČ s Mikulášom a jeho pomocníkmi. Odvážlivci mu zarecitovali básničky a spoločne zaspievali mikulášske pesničky. Za odmenu si domov odniesli balíčky plné sladkostí. FOTO

Žiaci zo 4. B sa na hodine vlastivedy učili o Tatároch a Turkoch na našom území. Za domácu úlohu preto dostali vyrobiť z kartónu či postaviť zo stavebnice strážnu vežu z čias tatárskych a tureckých vojen. Deti ukázali svoju šikovnosť a podarilo sa im vytvoriť veľmi pekné pevnosti s padacími mostami či vodnými priekopami. FOTO

Žiaci 2.ročníka v mesiaci jún absolvovali sériu akcií - navštívili Múzeum kysuckej dediny, Skanzen Vychylovka, zviezli sa vláčikom po lesnej úvraťovej železnici. Vyskúšali si pravidlá cestnej premávky na dopravnom ihrisku a vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici si vypočuli prednášky o modrotlači a o zvieratách našich lesov. Príjemný zážitok im umocnil chutný nápoj z liečivých rastlín. FOTO

Dňa 2. mája sa v škole uskutočnila spevácka súťaž Štiavnické zvončeky. Žiaci spievali ľudové aj regionálne ľudové piesne, niektorí si so sebou priniesli hudobné nástroje.

 

     1. kategória: 1. miesto: Miška Bobríková - 3. B

                          2. miesto: Zuzka Bieliková - 2. B

                          3. miesto: Martinka Chlebinová - 1. B, Vladka Kvaššayová - 3. B

     2. kategória: 1. miesto: Darinka Harvancová - 5. B

                          2. miesto: Adriána Červencová - 5. B, Katka Kidová - 4. B

                          3. miesto: Marián Štrbko - 4. A, Martin Kubian - 4. A   FOTO

Tretiaci si počas projektového vyučovania s názvom "Môj dom - môj hrad" vyrobili krásne domčeky. Na realizáciu použili kartón, plast aj drevo. Dodekorovali stromčeky, psie búdy, garáže, ploty, schody a iné. Jedným slovom: Pastva pre oči. O tom, akí dôvtipní a vnímaví dokážu byť žiaci našej školy sa presvedčíte, keď si detailne pozriete každý jeden ich výtvor. FOTO

Nech sa páči - fotky z tohtoročného karnevalu žiakov 1. – 4. ročníka. FOTO

Tu si môžete pozrieť, ako sa so starým rokom rozlúčili žiaci prvého stupňa. FOTO.